Truque
Portes i finestres d'alumini
Murs cortina | Façanes ventilades - lleugeres | Finestres d'alumini - TRUQUE

Productes

Fabricació de portes i finestres d'alumini


No totes les portes i finestres són iguals. Una de les nostres tasques és la de valorar la seva qualitat i competitivitat, i saber recomanar a cada client i a cada projecte la millor opció, segons les seves necessitats, aïllament tèrmic, aïllament acústic, estabilitat al vent, seguretat, estètica i pressupost.  • Fabricació de portes i finestres d'alumini
  • Fabricació de portes i finestres d'alumini
  • Fabricació de portes i finestres d'alumini
  • Fabricació de portes i finestres d'alumini
  • Fabricació de portes i finestres d'alumini
  • Fabricació de portes i finestres d'alumini
  • Fabricació de portes i finestres d'alumini
  • Fabricació de portes i finestres d'alumini
  • Fabricació de portes i finestres d'alumini


La majoría de les nostres finestres disposen de trencament del pont tèrmic i de la possibilitat d'un acabat diferent en la part interior i exterior del tancament (bicolor).

Oferim una gran gama de tipus de finestra, amb possibilitats d'obertura manual o automàtica, amb motorització vista o oculta.

La fabricació propia i el muntatge per part del nostre personal especialitzat, garanteixen la màxima qualitat i garantia.

Truque conta amb la millor maquinària i software de fabricació per aconseguir que els processos siguin altament automatitzats

Tenim la possibilitat d'ensamblar perfils de trencament de pont tèrmic, així com de corbar perfileria
Li oferim solucions tècniques per resoldre desde les instal.lacions més habituals, fins els projectes més complexos.

- Mur Cortina
- Lluernaris
- Façana Ventilada
- Façana estanca de panell prefabricat
- Tancaments d'alumini
- Lamas solars i mallorquines
- Panells fotovoltaics integrats en façanes i lluernaris