Truque
Manteniment i reparació de façanes
Murs cortina | Façanes ventilades - lleugeres | Finestres d'alumini - TRUQUE

Productes

Manteniment i reparació de façanes


A Truque som experts en façanes. Realitzem inspeccions tècniques per avaluar l'estat de les façanes i els seus diferents accessoris, amb l'objectiu de detectar patologies que puguin comprometre la seguretat o l'estanquitat.
Confieu el manteniment preventiu i les reparacions de murs cortina, lluernes i façanes ventilades.